Aktuellt - Notarie.se

Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Nytt notarieprojekt

Under 2018 påbörjas ett projekt för att se över och reformera vissa delar för anställning och hantering av notarier. I notarieprojektet är det fyra områden som ska utredas. Den största frågan som ska utredas handlar om på vilka kriterier som notarierna rekryteras. Det behövers säkerställas att det är rätt personer som anställs på domstolarna och som blir intresserade av att fortsätta domarbanan. Att bara anställas via formella meriter är ett rekryteringsförfarande som inte känns igen från någon annan bransch, utan vanligtvis beaktar man även personliga förmågor samt lämplighet.

De tre övriga områdena som ska utredas handlar om notarietjänstgöringens längd och innehåll, paket- och kombinationsanställningar samt betygsättningen för notarier.

Domstolsverket är i uppstartsläget och har förankrat projektet hos domstolscheferna. Domstolsverket har även en dialog med såväl Notarienämnden som med Saco-S domstol om projektet. Samtliga har ställt sig positiva till att vi belyser dessa frågor. Vårt mål är att komma igång som fort som möjligt och börja införa förändringarna under 2019.

Lönerevisionen den 1 april 2018

Från och med den 1 april 2018 ska följande tarifflöner tillämpas för tings- och förvaltningsrättsnotarier: 

Lönenivå 1: 27 200 kr

Lönenivå 2: 29 400 kr

Här kan du träffa oss under 2018

Efter sommaren kommer Notariekansliet att besöka arbetsmarknadsmässorna i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro.

Nya datum för 2018

Vi har nu gjort planeringen för sista ansökningsdag samt tillsättningsdatum för 2018. Se mer information under ansökningstillfällen under året.

Notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Den 1 juli 2017 träder en ändring i notarieförordningen (1990:469) i kraft, innebärande att det är möjligt att fullgöra notarietjänstgöring vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt. 

Information om återbud

Sök endast de anställningar som kan tillträdas vid de angivna datumen. En tillsättning innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Tillbaka till toppen