Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser som rör notarietjänstgöring som t.ex. när Domstolsverkets notariekansli publicerar lediga notarieanställningar och vilka som tilldelas dessa platser. Du kan också läsa om när Notariekansliet besöker universiteten på arbetsmarknadsdagar eller har andra aktiviteter.

Nya ansöknings- och tillsättningsdatum

Nu finns uppdaterade datum för ansökan och tillsättning av notarieanställningar under 2019. Se mer info här

Nytt notarieprojekt

Under 2018 påbörjas ett projekt för att se över och reformera vissa delar för anställning och hantering av notarier. I notarieprojektet är det fyra områden som ska utredas. Den största frågan som ska utredas handlar om på vilka kriterier som notarierna rekryteras. Det behövers säkerställas att det är rätt personer som anställs på domstolarna och som blir intresserade av att fortsätta domarbanan. Att bara anställas via formella meriter är ett rekryteringsförfarande som inte känns igen från någon annan bransch, utan vanligtvis beaktar man även personliga förmågor samt lämplighet.

De tre övriga områdena som ska utredas handlar om notarietjänstgöringens längd och innehåll, paket- och kombinationsanställningar samt betygsättningen för notarier.

Domstolsverket är i uppstartsläget och har förankrat projektet hos domstolscheferna. Domstolsverket har även en dialog med såväl Notarienämnden som med Saco-S domstol om projektet. Samtliga har ställt sig positiva till att vi belyser dessa frågor. 

Det går i dagsläget inte att säga när eventuella förändringar kan komma att införas. Domstolsverket kommer att återkomma med mer detaljerad information innan några ändringar genomförs.

Här kan du träffa oss

Under hösten och vintern 2018/2019 kommer Notariekansliet att besöka arbetsmarknadsmässorna vid universiteten.

Stockholm 11 oktober

Lund 25 oktober

Uppsala 16 november

Örebro 28 november

Umeå 6 december

Göteborg 24 januari

Karlstad 13 februari

Information om återbud

Sök endast de anställningar som kan tillträdas vid de angivna datumen. En tillsättning innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Tillbaka till toppen