Aktuellt

Den som väntar på något gott...

...får vänta tills på fredag!!!

På grund av det höga söktrycket är vi ännu inte helt klara med alla beräkningar i notarieantagningen. Vi kommer därför att behöva skjuta på publiceringen av tillsatta anställningar en dag. Beslut om tillsatta anställningar kommer därmed att fattas på fredag den 25 september. Vi hoppas på er förståelse!

Högt söktryck!

Det märks att det är annorlunda tider nu, söktrycket på notarieanställningarna har ökat med 50%. Denna omgång har vi fler än 450 ansökningar! Vi jobbar på så fort vi bara kan för att hinna fatta beslut om tillsättning av anställningarna som planerat den 25 juni. För er som mailar kan det dröja med svar från oss lite längre än vanligt då vi måste prioritera de mest akuta frågorna. Vi hoppas på er förståelse. Var rädda om er och håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Nya antagningsregler till notarieanställningar från och med januari 2021

Från och med första antagningsomgången 2021 kommer nya antagningsregler att gälla. Vad dessa innebär kan du läsa om här

Covid -19:s påverkan på notarieanställningar

Vi får en del frågor gällande huruvida Coronaviruset får påverkan på notarieanställningarna. Vi har en del domstolar som har valt att dra tillbaka sina utannonserade anställningar. Detta eftersom de har många i personalen som arbetar hemma i stor utsträckning. Därför har de för närvarande inte samma möjlighet att introducera nya notarier på ett bra sätt.

Nya notarielöner från och med den 1 april 2020

Från och med den 1 april 2020 är de nya lönenivåerna för notarier följande:

Lönenivå 1: 28 100 kr/månad

Lönenivå 2: 30 300 kr/månad

Remiss av rapporten En reformerad notarieantagning

Nu vill Domstolsverket ta reda på vad bl.a. domstolarna samt en rad förvaltningsmyndigheter, de universitet som har juristutbildning, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) och studentorganisationen JURO tycker om förslaget om en reformerad notarieantagning. Remissinstanserna har fram till den 20 december på sig att lämna synpunkter. Därefter kommer Domstolsverket att sammanställa synpunkterna och, om det behövs, justera förslaget. I rapporten anges att förslagen bör kunna träda i kraft den 1 januari 2021. 

Läs mer om remissen här

Digitala examensbevis

Vi har märkt att fler och fler av er sökande har fått examensbeviset utfärdat digitalt. Digitala examensbevis bifogar man rakt av i sin ansökan, så att valideringen av intyget ”hänger med”. På så sätt slipper man vidimeringskravet eftersom vi ser att det är en originalfil som bifogats.

Är det så att man väljer att skriva ut sitt examensbevis förlorar man valideringen och det måste då vidimeras på vanligt sätt, dvs. att någon annan person intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Nya ansöknings- och tillsättningsdatum

Nu finns uppdaterade datum för ansökan och tillsättning av notarieanställningar under 2020. Se mer info här

Vi ser gärna att du ansöker genom Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem, Varbi.

Nytt notarieprojekt

Under 2018 påbörjas ett projekt för att se över och reformera vissa delar för anställning och hantering av notarier. I notarieprojektet är det fyra områden som ska utredas. Den största frågan som ska utredas handlar om på vilka kriterier som notarierna rekryteras. Det behövers säkerställas att det är rätt personer som anställs på domstolarna och som blir intresserade av att fortsätta domarbanan. Att bara anställas via formella meriter är ett rekryteringsförfarande som inte känns igen från någon annan bransch, utan vanligtvis beaktar man även personliga förmågor.

De tre övriga områdena som ska utredas handlar om notarietjänstgöringens längd och innehåll, paket- och kombinationsanställningar samt betygsättningen för notarier.

Domstolsverket är i uppstartsläget och har förankrat projektet hos domstolscheferna. Domstolsverket har även en dialog med såväl Notarienämnden som med Saco-S domstol om projektet. Samtliga har ställt sig positiva till att vi belyser dessa frågor. 

Det går i dagsläget inte att säga när eventuella förändringar kan komma att införas. Domstolsverket kommer att återkomma med mer detaljerad information innan några ändringar genomförs.

Information om återbud

Sök endast de anställningar som kan tillträdas vid de angivna datumen. En tillsättning innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.

Tillbaka till toppen