Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Sista ansökningsdag för nedanstående anställningar är den 10 januari 2019. 

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 23 januari 2019. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 mars, 1 april eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan. Efter den 3 januari 2019 kommer inte några ytterligare anställningar att tillkomma.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
19065
Allmänna reklamationsnämnden/
Attunda tingsrätt  
  2019-03-01/
2019-09-01
19066
Allmänna reklamationsnämnden/
Stockholms tingsrätt
  2019-03-01/
2019-09-01
19067
Migrationsverket Göteborg/
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-03-01/
2019-09-01
19068
Migrationsverket Malmö/
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01/
2019-09-01
19069
Pensionsmyndigheten/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-03-01/
2019-09-01
19070Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
  2019-04-01/2019-10-01
19071
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01/
2019-10-01
19072
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01/
2019-10-01
19073
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01/
2019-10-01
19074
Migrationsverket Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01/
2019-10-01
19075
Alingsås tingsrätt
  2019-03-01
19076
Attunda tingsrätt
 UTGÅR 2019-03-01
19077
Attunda tingsrätt
  2019-04-01
19078
Borås tingsrätt
OBS datum!
Behörighet kan ge företräde
2019-02-11
19079
Borås tingsrätt
Behörighet kan ge företräde 2019-03-01
19080
Borås tingsrätt
OBS datum! 2019-03-18
19081
Borås tingsrätt
  2019-04-01
19082
Eskilstuna tingsrätt
OBS datum! 2019-02-18
19083
Falu tingsrätt
  2019-03-01
19084
Falu tingsrätt
  2019-03-01
19085
Falu tingsrätt
  2019-03-01
19086
Gällivare tingsrätt
  2019-03-01
19087
Gävle tingsrätt
OBS datum! 2019-02-18
19088
Göteborgs tingsrätt
  2019-03-01
19089
Göteborgs tingsrätt
  2019-04-01
19090
Göteborgs tingsrätt
  2019-04-01
19091
Göteborgs tingsrätt
  2019-04-01
19092
Halmstads tingsrätt
  2019-03-01
19093
Halmstads tingsrätt
  2019-03-01
19094
Helsingborgs tingsrätt
  2019-03-01
19095
Hudiksvalls tingsrätt
UTGÅR  2019-04-01
19096
Jönköpings tingsrätt
Viss tjänstgöring vid Hyres- och arrendenämnden kan ingå 2019-03-01
19097
Jönköpings tingsrätt
Viss tjänstgöring vid Hyres- och arrendenämnden kan ingå 2019-04-01
19098
Jönköpings tingsrätt
Viss tjänstgöring vid Hyres- och arrendenämnden kan ingå 2019-04-01
19099
Kalmar tingsrätt
  2019-03-01
19100
Linköpings tingsrätt
  2019-03-01
19101
Linköpings tingsrätt
  2019-03-01
19102
Linköpings tingsrätt
  2019-03-01
19103
Malmö tingsrätt
  2019-03-01
19104
Malmö tingsrätt
  2019-04-01
19105
Norrtälje tingsrätt
  2019-04-01
19106
Nyköpings tingsrätt
  2019-04-01
19107
Nyköpings tingsrätt
  2019-04-01
19108
Skellefteå tingsrätt
  2019-03-01
19109
Solna tingsrätt
  2019-03-01
19110
Solna tingsrätt
  2019-03-01
19111
Solna tingsrätt
  2019-03-01
19112
Solna tingsrätt
  2019-04-01
19113
Stockholms tingsrätt
  2019-03-01
19114
Stockholms tingsrätt
  2019-03-01
19115
Stockholms tingsrätt
  2019-03-01
19116
Stockholms tingsrätt
  2019-04-01
19117
Sundsvalls tingsrätt
  2019-03-01
19118
Södertälje tingsrätt
  2019-03-01
19119
Södertälje tingsrätt
  2019-04-01
19120
Södertörns tingsrätt
  2019-03-01
19121
Södertörns tingsrätt
  2019-04-01
19122
Södertörns tingsrätt
  2019-04-01
19123
Södertörns tingsrätt
  2019-04-01
19124
Uddevalla tingsrätt
  2019-04-01
19125
Umeå tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen 2019-03-01
19126
Umeå tingsrätt
  2019-04-01
19127
Uppsala tingsrätt
  2019-04-01
19128
Varbergs tingsrätt
OBS datum!
Behörighet kan ge företräde
2019-02-11
19129
Varbergs tingsrätt
  2019-04-01
19130
Västmanlands tingsrätt
  2019-03-01
19131
Västmanlands tingsrätt
  2019-03-01
19132
Västmanlands tingsrätt
  2019-03-01
19133
Växjö tingsrätt

2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen

UTGÅR

2019-04-01
19134
Ystads tingsrätt
  2019-03-01
19135
Örebro tingsrätt
  2019-03-01
19136
Örebro tingsrätt
  2019-03-01
19137
Örebro tingsrätt
  2019-04-01
19138
Förvaltningsrätten i Falun
  2019-03-01
19139
Förvaltningsrätten i Falun
  2019-03-01
19140
Förvaltningsrätten i Falun
  2019-04-01
19141
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2019-03-01
19142
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2019-03-01
19143
Förvaltningsrätten i Karlstad
  2019-04-01
19144
Förvaltningsrätten i Karlstad
 UTGÅR 2019-04-01
19145
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01
19146
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01
19147
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01
19148
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01
19149
Förvaltningsrätten i Malmö
  2019-03-01
19150
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01
19151
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-04-01
19152
Förvaltningsrätten i Uppsala
  2019-04-01
19153
Förvaltningsrätten i Växjö
  2019-03-01

 
   
     
19154
Skaraborgs tingsrätt
OBS datum! 2019-02-18
19155
Luleå tingsrätt 
  2019-03-01 
19156
Eksjö tingsrätt
  2019-04-01
19157
Göteborgs tingsrätt
  2019-04-01
19158
Södertörns tingsrätt
 UTGÅR 2019-04-01
19160
Uppsala tingsrätt
  2019-03-01
19161
Nacka tingsrätt
  2019-03-01

  

Tillbaka till toppen