Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

 

Anställningen nr 19056 vid Örebro tingsrätt med start den 10 december 2018 har tillkommit i sent skede och det är därför möjligt att söka den anställningen till och med den 19 november 2018.

Om du vill söka den anställningen och har sökt andra notarieanställningar i denna omgång med sista ansökningsdag den 8 november ska du maila in en ny prioritetsordning till notariekansliet@dom.se.

Har du inte sökt någon notarieanställning i denna omgång men vill söka denna nytillkomna anställning nr 19056 vid Örebro tingsrätt ska du maila in din ansökan inklusive övriga handlingar till notariekansliet@dom.se.

Samtliga sökande ska ange "Örebro" i ämnesraden.

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

 

Tillsättning av anställningarna sker den 28 november 2018. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 januari, 1 februari eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

 

 

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
19001
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
  2019-02-01/
2019-08-01
19002
Attunda tingsrätt
  2019-02-01
19003
Eksjö tingsrätt
  2019-02-01
19004
Eskilstuna tingsrätt
  2019-02-01
19005
Göteborgs tingsrätt
  2019-01-01
19006
Halmstads tingsrätt
  2019-02-01
19007
Helsingborgs tingsrätt
  2019-01-01
19008
Helsingborgs tingsrätt
  2019-02-01
19009
Helsingborgs tingsrätt
  2019-02-01
19010
Helsingborgs tingsrätt
  2019-02-01

19011
Hudiksvalls tingsrätt
  2019-02-01
19012
Kalmar tingsrätt
  2019-02-01
19013
Linköpings tingsrätt
OBS datum! 2019-01-07
19014
Linköpings tingsrätt
 UTGÅR 2019-02-01
19015
Luleå tingsrätt
OBS datum! 2019-01-07
19016
Malmö tingsrätt
  2019-02-01
19017
Mora tingsrätt
OBS datum! 2019-01-14
19018
Norrköpings tingsrätt
  2019-02-01
19019
Solna tingsrätt
  2019-02-01
19020
Stockholms tingsrätt
  2019-01-01

19021
Stockholms tingsrätt

2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Patent- och marknadsdomstolen 2019-01-01
19022
Stockholms tingsrätt
  2019-02-01
19023
Uddevalla tingsrätt
OBS datum! 2019-01-14
19024
Uddevalla tingsrätt
OBS datum! 2019-01-14
19025
Uddevalla tingsrätt
  2019-02-01
19026
Umeå tingsrätt
  2019-01-01
19027
Uppsala tingsrätt
OBS datum! 2019-01-07
19028
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2019-01-07
19029
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2019-01-07
19030
Västmanlands tingsrätt
  2019-01-01
19031
Västmanlands tingsrätt
  2019-01-01
19032
Växjö tingsrätt
  2019-01-01
19033
Förvaltningsrätten i Falun
  2019-01-01
19034
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19035
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19036
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19037
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19038
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19039
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19040
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19041
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19042
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19043
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2019-02-01
19044
Förvaltningsrätten i Karlstad
  2019-02-01
19045
Förvaltningsrätten i Linköping
  2019-01-01
19046
Förvaltningsrätten i Linköping
  2019-01-01
19047
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-02-01
19048
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-02-01
19049
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2019-02-01
19050
Förvaltningsrätten i Uppsala
  2019-02-01
19051
Förvaltningsrätten i Uppsala
  2019-02-01
19052
Förvaltningsrätten i Växjö
  2019-01-01
     
     
19053
Södertörns tingsrätt
  2019-02-01
19054
Södertörns tingsrätt
  2019-02-01
19055
Malmö tingsrätt
  2019-01-01
19056
Örebro tingsrätt
OBS datum! 2018-12-10
Tillbaka till toppen