Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Anställningar med start på domstol i januari och februari 2020 anges nedan. Sista ansökningsdag för dessa anställningar är den 7 november 2019. 

Vi vill att du ansöker via Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem https://sverigesdomstolar.varbi.com/se/what:job/jobID:296208/

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 29 november 2019. Observera att startdatum för de anställningarna kan vara den 1 januari, 1 februari  2020 eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan. Efter den 31 oktober kommer inga fler anställningar att tillkomma. 

 

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
20001
Attunda tingsrätt
  2020-02-01
20002
Blekinge tingsrätt
OBS datum!Tjänstgöringsskyldighet i Karlshamn 2020-01-13
20003
Blekinge tingsrätt
OBS datum!Tjänstgöringsskyldighet i Karlshamn 2020-01-13
20004
Borås tingsrätt
  2020-01-01
20005
Eskilstuna tingsrätt
  2020-01-01
20006
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20007
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20008
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20009
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20010
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20011
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20012
Göteborgs tingsrätt
  2020-01-01
20013
Haparanda tingsrätt
  2020-02-01
20014
Helsingborgs tingsrätt
UTGÅR 2020-02-01
20015
Hudiksvalls tingsrätt
OBS datum! 2020-01-15
20016
Hässleholms tingsrätt
  2020-01-01
20017
Kalmar tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20018
Kalmar tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20019
Kalmar tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20020
Kristianstads tingsrätt
  2020-02-01
20021
Linköpings tingsrätt
  2020-02-01
20022
Luleå tingsrätt
  2020-02-01
20023
Luleå tingsrätt
  2020-02-01
20024
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2020-01-01
20025
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2020-02-01
20026
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2020-02-01
20027
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona 2020-02-01
20028
Malmö tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20029
Mora tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20030
Stockholms tingsrätt
  2020-01-01
20031
Stockholms tingsrätt
  2020-02-01
20032
Stockholms tingsrätt
  2020-02-01
20033
Södertälje tingsrätt
  2020-01-01
20034
Södertörns tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20035
Södertörns tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20036
Södertörns tingsrätt
  2020-02-01
20037
Södertörns tingsrätt
  2020-02-01
20038
Södertörns tingsrätt
  2020-02-01
20039
Uppsala tingsrätt
  2020-02-01
20040
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13

20041
Västmanlands tingsrätt
  2020-01-01
20042
Västmanlands tingsrätt
  2020-02-01
20043
Ystads tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20044
Ångermanlands tingsrätt
  2020-02-01
20045
Örebro tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20046
Örebro tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20047
Örebro tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13
20048
Örebro tingsrätt
  2020-02-01
20049
Förvaltningsrätten i Härnösand
  2020-02-01
20050
Förvaltningsrätten i Jönköping
  2020-01-01
20051
Förvaltningsrätten i Karlstad
  2020-01-01
20052
Förvaltningsrätten i Karlstad
  2020-01-01
20053
Förvaltningsrätten i Linköping
  2020-01-01
20054
Förvaltningsrätten i Linköping
  2020-01-01
20055
Förvaltningsrätten i Linköping
  2020-01-01
20056
Förvaltningsrätten i Linköping
  2020-01-01
20057
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2020-02-01
20058
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2020-02-01
20059
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2020-02-01
20060
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2020-02-01
20061
Förvaltningsrätten i Växjö
OBS datum! 2020-01-13
     
     
Nytillkomna anställningar:    
20062
Förvaltningsrätten i Uppsala 
  2020-02-01 
20063
Förvaltningsrätten i Uppsala 
  2020-02-01 
20064 
Linköpings tingsrätt
OBS datum! 2020-01-13 
20065
Varbergs tingsrätt 
  2020-02-01 
20066
Norrköpings tingsrätt
  2020-02-01
20067
Västmanlands tingsrätt
  2020-01-01

 

Tillbaka till toppen