Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Sista ansökningsdag för nedanstående anställningar är den 8 november 2017. Samtliga handlingar inklusive ditt examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 29 november 2017. Observera att startdatum för anställningarna kan vara den 1 januari, 1 februari eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning. Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas den 29 november tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan.

Efter den 31 oktober kommer vi inte lägga till några nya anställningar.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
18001
Allmänna reklamationsnämnden/
Södertörns tingsrätt
  2018-01-01/
2018-07-01
18002
Pensionsmyndigheten Stockholm/
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01/
2018-08-01
18003
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
  2018-02-01/
2018-08-01
18004
Attunda tingsrätt
OBS datum! 2018-01-08
18005
Borås tingsrätt
  2018-01-01
18006
Gävle tingsrätt
OBS datum! 2018-01-15
18007
Linköpings tingsrätt
  2018-02-01
18008
Luleå tingsrätt
OBS datum! 2018-01-08
18009
Luleå tingsrätt
OBS datum!  2018-01-08
18010
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona  2018-02-01
18011
Lunds tingsrätt
Tjänstgöringsskyldighet i Landskrona  2018-02-01
18012
Nacka tingsrätt
OBS datum! 2017-12-18

18013
Nacka tingsrätt
  2018-01-01
18014
Nacka tingsrätt
  2018-02-01
18015
Nyköpings tingsrätt
  2018-01-01
18016
Nyköpings tingsrätt
  2018-01-01
18017
Skaraborgs tingsrätt
  2018-02-01
18018
Stockholms tingsrätt
  2018-01-01
18019
Stockholms tingsrätt
  2018-01-01
18020
Stockholms tingsrätt
  2018-02-01
18021
Södertörns tingsrätt
  2018-02-01
18022
Södertörns tingsrätt
  2018-02-01
18023
Södertörns tingsrätt
  2018-02-01
18024
Södertörns tingsrätt
  2018-02-01
18025
Uddevalla tingsrätt
  2018-02-01
18026
Uppsala tingsrätt
OBS datum! 2018-01-08
18027
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2018-01-09
18028
Värmlands tingsrätt
OBS datum! 2018-01-09
18029
Västmanlands tingsrätt
  2018-01-01
18030
Växjö tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid mark- och miljödomstolen 2018-01-01
18031
Örebro tingsrätt
  2018-02-01
18032
Örebro tingsrätt
  2018-02-01
18033
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18034
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18035
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18036
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18037
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18038
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18039
Förvaltningsrätten i Göteborg
  2018-02-01
18040
Förvaltningsrätten i Härnösand
  2018-01-01
18041
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18042
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18043
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18044
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18045
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18046
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18047
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18048
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18049
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18050
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-01-01
18051
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18052
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18053
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18054
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18055
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18056
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18057
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18058
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18059
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18060
Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-02-01
18061
Förvaltningsrätten i Uppsala
  2018-01-01
18062
Förvaltningsrätten i Uppsala
  2018-01-01
     
     
18063
Malmö tingsrätt 
  2018-01-01 
18064
Malmö tingsrätt 
  2018-02-01 
18065
Förvaltningsrätten i Umeå
  2018-01-01 
     
     
Tillbaka till toppen