Lediga notarieanställningar

Här finns information om lediga anställningar och tidpunkter för ansöknings-, tillsättnings- och tillträdesdagar. Anställningarna kan vara förenade med resor. Uppgift om omfattningen kan lämnas av respektive domstol.

Anställningar med start på domstol i maj och juni 2020 kommer att anges nedan omkring den 20 februari 2020. Sista ansökningsdag för dessa anställningar är den 5 mars 2020. 

Vi vill att du ansöker via Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem https://sverigesdomstolar.varbi.com/se/what:job/jobID:306854/   

Samtliga handlingar inklusive examensbevis som du vill åberopa som stöd för din ansökan ska ha kommit in till Domstolsverket senast sista ansökningsdag.

Tillsättning av anställningarna sker den 26 mars 2020. Observera att startdatum för de anställningarna kan vara den 1 maj, 1 juni 2020 eller annat angivet datum. Var därför noga med att ange exakt vilken/a anställning/ar du söker och i vilken prioritetsordning.

Information om vilka som har tilldelats anställningarna lämnas samma dag tidigast kl. 15:00 på webben och på telefonsvararen 036-442 20 40.

OBS! Flera anställningar kan tillkomma och läggs då längst ner på listan. Efter den 27 februari kommer inga fler anställningar att tillkomma.  


Tillbaka till toppen