Nya antagningsregler till notarieanställningar

Under hösten 2018 startade Notarieprojektet på Domstolsverket. Uppdraget omfattade ett antal frågor om notarietjänstgöringen, bl.a. hur antagningsprocessen ska se ut. Beslut gällande vilka antagningskriterier som ska gälla har nu fattats och dessa träder i kraft vid första antagningsomgången 2021 med tillträde på domstol mars/april 2021.

Juristexamen

Av juristexamens 270 högskolepoäng (hp) dras 30 hp av i de ämnen som sökande har lägst betyg. Då återstår 240 hp. Dessa 240 hp multipliceras sedan med betyget i de olika ämnena för att få fram meritpoängen, enligt följande skala:

Godkänd/G/B: multipliceras med 1
Icke utan beröm godkänd/ BA: multipliceras med 1,5
Med beröm godkänd/ VG/AB: multipliceras med 2

Det innebär att sökanden kan få mellan 240 och 480 poäng från sin examen.

Praktiskt arbete

Upp till två års kvalificerat, praktiskt arbete med klart juridisk inriktning som utförts under eller efter juriststudierna kan ge maximalt 55 meritpoäng.

Arbetets längd

Meritpoäng

3 månader

10

6 månader

20

9 månader

30

12 månader

35

15 månader

40

18 månader

45

21 månader

50

24 månader

55

 

Meritpoäng kommer att beräknas fram till sista ansökningsdag.

Det är den sökande som genom intyg i samband med sin ansökan om notarieanställning måste styrka att arbetet är tillräckligt juridiskt kvalificerat.

Arbetet ska ha varit marknadsmässigt avlönat.

Andra akademiska studier

Andra akademiska studier, utöver juristexamen, ger inte meritpoäng.

Tester

Rekryteringstester kommer inte att införas som ett nytt urvalskriterium.

Övriga förändringar

Domstolsverket har till Justitiedepartementet skickat en begäran om att möjligheten att tillgodoräkna tidigare arbetslivserfarenhet som notarietjänstgöring avskaffas. Domstolsverket har även begärt att de två formerna av notarietjänstgöring, paket- och kombinationstjänstgöring, avskaffas. Besked om dessa förändringar i notarieförordningen (1990:469) kommer under hösten och förändringarna förväntas träda ikraft den 1 januari 2021.

Tillbaka till toppen