Tillsatta notarieanställningar

Efter beslut den 26 mars 2020 har följande personer tilldelats anställning.

DV:s nr
Myndighet   
 
  Tillträdesdag
20222
Allmänna reklamationsnämnden/
Stockholms tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01/
2020-11-01
20223
Kronofogdemyndigheten Gävle/
Gävle tingsrätt
Elin Lindh 2020-05-01/
2020-11-01
20224
Kronofogdemyndigheten Stockholm/
Nacka tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01/
2020-11-01
20225
Åklagarmyndigheten Borås/
Borås tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01/
2020-11-01
20226
Åklagarmyndigheten Uppsala/
Uppsala tingsrätt
Alexandra Lindell 2020-05-01/
2020-11-01
20227
Åklagarmyndigheten Östersund/
Östersunds tingsrätt
Lina Wendin 2020-05-01/
2020-11-01
20228
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
Markus Nordström 2020-06-01/
2020-12-01
20229
Gävle tingsrätt
Kamilla Baimakhanova 2020-06-01
20230
Göteborgs tingsrätt
Alexander Lindström 2020-05-01
20231
Göteborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20232
Göteborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20233
Göteborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20234
Göteborgs tingsrätt
Hanna Green 2020-05-01
20235
Göteborgs tingsrätt
Patryk Sapa 2020-05-01
20236
Göteborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20237
Helsingborgs tingsrätt
Clara Petersson 2020-05-01
20238
Helsingborgs tingsrätt
Sanna Hedström 2020-05-01
20239
Helsingborgs tingsrätt
Kristian Stockerup 2020-05-01
20240
Jönköpings tingsrätt
Kai Henrysson 2020-05-01
20241
Jönköpings tingsrätt
Dino Makalic 2020-05-01
20242
Kalmar tingsrätt
Mikael Hultqvist 2020-04-14
20243
Kalmar tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20244
Kristianstads tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20245
Linköpings tingsrätt
Erik Ahlsén 2020-06-01
20246
Linköpings tingsrätt
Cecilia Knutsen 2020-06-01
20247
Lunds tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20248
Lunds tingsrätt
UTGÅR 2020-06-01
20249
Malmö tingsrätt
Matilda Nilsson 2020-05-01
20250
Malmö tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20251
Nacka tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen  

Vill ej publiceras
2020-06-01
20252
Norrköpings tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20253
Skaraborgs tingsrätt
Hedvig Tööj 2020-05-01
20254
Solna tingsrätt
Marie Kagrell 2020-05-01
20255
Solna tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20256
Solna tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20257
Stockholms tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Patent- och marknadsdomstolen  

Philip Stålhandske
2020-06-01
20258
Södertälje tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20259
Södertälje tingsrätt
Robin Fazel 2020-06-01
20260
Södertälje tingsrätt
Nicklas Tulldahl 2020-06-01
20261
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20262
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20263
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20264
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20265
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20266
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20267
Södertörns tingsrätt
UTGÅR 2020-06-01
20268
Umeå tingsrätt
Amanda Musco Eklund 2020-05-01
20269
Uppsala tingsrätt
Erik Swedberg 2020-05-01
20270
Uppsala tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20271
Uppsala tingsrätt
Elin Edlund 2020-05-01
20272
Uppsala tingsrätt
Peter Erlandsson 2020-05-01
20273
Varbergs tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20274
Vänersborgs tingsrätt
Robin Klingberg 2020-06-01
20275
Värmlands tingsrätt
Elias Svensson 2020-05-01
20276
Värmlands tingsrätt
Marcus Abrahamsson 2020-06-01

20277
Västmanlands tingsrätt
Ludvig Gijunti Vinnergård 2020-06-01
20278
Västmanlands tingsrätt
Trine Bohman 2020-06-01
20279
Växjö tingsrätt
Eleonor Åkesson 2020-05-01
20280
Växjö tingsrätt
Lova Larsson 2020-06-01
20281
Ystads tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20282
Ångermanlands tingsrätt
Alexandra Lindberg 2020-05-01
20283
Östersunds tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20284
Östersunds tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-05-01
20285
Östersunds tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20286
Förvaltningsrätten i Falun
Vill ej publiceras 2020-05-01
20287
Förvaltningsrätten i Härnösand
Jonathan Lander 2020-05-01
20288
Förvaltningsrätten i Jönköping
Denise Karlsson Peters 2020-05-01
20289
Förvaltningsrätten i Jönköping
Rickard Lindström 2020-06-01
20290
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jenny Ollila 2020-06-01
20291
Förvaltningsrätten i Luleå
Peter Gustafsson 2020-05-01
20292
Förvaltningsrätten i Stockholm
Jonathan Jakobsson 2020-05-01
20293
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-05-01
20294
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-05-01
20295
Förvaltningsrätten i Stockholm
Johanna Forsberg 2020-05-01
20296
Förvaltningsrätten i Stockholm
Erik Odeback Palmblad 2020-05-01
20297
Förvaltningsrätten i Stockholm
Olle Persson 2020-05-01
20298
Förvaltningsrätten i Stockholm
Åsa Lindqvist 2020-05-01
20299
Förvaltningsrätten i Stockholm
Jenny Töyrä 2020-05-01
20300
Förvaltningsrätten i Stockholm
Björn Karlsson 2020-05-01
20301
Förvaltningsrätten i Stockholm
Emelie Alm 2020-05-01
20302
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-06-01
20303
Förvaltningsrätten i Stockholm
Sofia Olsson 2020-06-01
20304
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-06-01
20305
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-06-01
20306
Förvaltningsrätten i Stockholm
Vill ej publiceras 2020-06-01
20307
Förvaltningsrätten i Stockholm
Therese Yngwe 2020-06-01
20308
Förvaltningsrätten i Stockholm
Robert Slottenberg 2020-06-01
20309
Förvaltningsrätten i Stockholm
Jessica Polo Wallin 2020-06-01
20310
Förvaltningsrätten i Stockholm
Erik Simberg 2020-06-01
20311
Förvaltningsrätten i Stockholm
Sofia Linder 2020-06-01

 
   
Nytillkomna anställningar  
20312
Förvaltningsrätten i Uppsala
Marika Traneus 2020-05-01
20314
Linköpings tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20315
Linköpings tingsrätt
Charlotte Hell 2020-06-01
20317
Göteborgs tingsrätt
UTGÅR 2020-05-01
20318
Göteborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2020-06-01
20319
Helsingborgs tingsrätt
Teodor Sundström 2020-05-01

 

 

 

 

 

 

 

    

Tillbaka till toppen