Tillsatta notarieanställningar

Efter beslut den 16 maj 2019 har följande personer tilldelats anställning.

DV:s nr
Myndighet   
  Tillträdesdag
19271
Justitiekanslern/
Stockholms tingsrätt
Karin Wallin 2019-08-01/
2020-02-01
19272
Alingsås tingsrätt
UTGÅR 2019-08-01
19273
Attunda tingsrätt
UTGÅR 2019-07-01
19274
Attunda tingsrätt
Sebastian Pontán 2019-08-01
19275
Attunda tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19276
Attunda tingsrätt
Simon Fröjd 2019-08-01
19277
Göteborgs tingsrätt
Jessica Thornström 2019-08-01
19278
Hässleholms tingsrätt
Alexandra Månsson 2019-08-01
19279
Luleå tingsrätt
Julia Bergström 2019-08-01
19280
Skaraborgs tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19281
Skaraborgs tingsrätt
Nina Erlandsson 2019-08-01
19282
Stockholms tingsrätt
Agnes Jäderberg 2019-08-01
19283
Stockholms tingsrätt
Alicia Gallo 2019-08-01
19284
Stockholms tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19285
Stockholms tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19286
Stockholms tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Patent- och marknadsdomstolen
Arash Ghavamnejad
2019-08-01
19287
Södertälje tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19288
Varbergs tingsrätt
Edith Arnek 2019-08-01
19289
Värmlands tingsrätt
Niklas Lundsten 2019-08-01
19290
Värmlands tingsrätt
UTGÅR 2019-08-01
19291
Västmanlands tingsrätt
Vill ej publiceras 2019-08-01
19292
Umeå tingsrätt
2,5 års tjänstgöring med tjänstgöringsskyldighet vid Mark- och miljödomstolen
UTGÅR
2019-08-01
19293
Umeå tingsrätt
Max Hetta 2019-08-01

 

Tillbaka till toppen