Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 januari och den 1 februari 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 234.
  • 67 sökande anställdes varav 40 kvinnor och 27 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 306,77
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 315   Tingsrätt 
  285   Förvaltningsrätt
Göteborg  Tingsrätt 
  283   Förvaltningsrätt
Skåne 316   Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 272,5   Tingsrätt 
  274  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen