Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 november och den 1 december 2017.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 299.
  • 113 sökande anställdes varav 69 kvinnor och 44 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 305,99
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar) för de som anställdes vid tillsättningen den 27 september 2017:
Stockholmsområdet 308   Tingsrätt 
  296   Förvaltningsrätt
Göteborg 322   Tingsrätt 
  276   Förvaltningsrätt
Skåne 298,32   Tingsrätt 
  306,5  Förvaltningsrätt
Hela landet 270   Tingsrätt 
  272   Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen