Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 september och 1 oktober 2020.

  • Gällande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 448 st.
  • 159 sökande anställdes varav 104 kvinnor och 55 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 315,64
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 310,5 Tingsrätt 
  320,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 300,68 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 290,81 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Hela landet 285 Tingsrätt 
  291,5 Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen