Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 maj och 1 juni 2020.

  • Gällande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 246 st.
  • 85 sökande anställdes varav 48 kvinnor och 37 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 304,66
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 303,5 Tingsrätt 
  292,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 293 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 296 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Hela landet 271 Tingsrätt 
  266,82 Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen