Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 november och 1 december 2020.

  • Gällande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 413 st.
  • 73 sökande anställdes varav 47 kvinnor och 26 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 314,88
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 316 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Göteborg 316 Tingsrätt 
  303,5 Förvaltningsrätt
Skåne 320,5 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Hela landet 290,32 Tingsrätt 
  290,5 Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen