Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 januari och 1 februari 2019.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 273.
  • 53 sökande anställdes varav 31 kvinnor och 22 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 313,56
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 340 Tingsrätt 
  316,5 Förvaltningsrätt
Göteborg - Tingsrätt 
  293 Förvaltningsrätt
Skåne 314,32  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 281,66  Tingsrätt 
  281,8  Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen