Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 september och 1 oktober 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 297.
  • 163 sökande anställdes varav 115 kvinnor och 48 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 308,86
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 307 Tingsrätt 
  284,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 320,32 Tingsrätt 
  284 Förvaltningsrätt
Skåne 284  Tingsrätt 
  301  Förvaltningsrätt
Hela landet 260,16  Tingsrätt 
  261  Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen