Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 augusti 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 181.
  • 30 sökande anställdes varav 19 kvinnor och 11 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 311,92
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 318,5 Tingsrätt 
  308 Förvaltningsrätt
Göteborg - Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 295  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 276  Tingsrätt 
  308  Förvaltningsrätt

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen