Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 november och 1 december 2019.

  • Gällande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 273 st.
  • 81 sökande anställdes varav 45 kvinnor och 36 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 314,53
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 305 Tingsrätt 
  328 Förvaltningsrätt
Göteborg 315,5 Tingsrätt 
  328 Förvaltningsrätt
Skåne 292,5 Tingsrätt 
  314,66 Förvaltningsrätt
Hela landet 275,5 Tingsrätt 
  269 Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen