Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 mars och 1 april 2020.

  • Gällande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 248 st.
  • 130 sökande anställdes varav 81 kvinnor och 49 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 300,02
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 302,5 Tingsrätt 
  295 Förvaltningsrätt
Göteborg 310 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 292,5 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Hela landet 251 Tingsrätt 
  246 Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen