Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 mars och 1 april 2019.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 279.
  • 94 sökande anställdes varav 53 kvinnor och 41 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 307,99
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 323,5 Tingsrätt 
  307,16 Förvaltningsrätt
Göteborg 328 Tingsrätt 
  310,5 Förvaltningsrätt
Skåne 312,66  Tingsrätt 
  295  Förvaltningsrätt
Hela landet 268,5  Tingsrätt 
  268  Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen