Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 november och 1 december 2018.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 260.
  • 97 sökande anställdes varav 70 kvinnor och 27 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 307,13.
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive paketanställningar)
Stockholmsområdet 322 Tingsrätt 
  312,5 Förvaltningsrätt
Göteborg 302,5 Tingsrätt 
  281 Förvaltningsrätt
Skåne 310  Tingsrätt 
  308,5  Förvaltningsrätt
Hela landet 269  Tingsrätt 
  255  Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen