Omgångens statistikuppgifter

Statistikuppgifter avseende tillsatta notarier med tillträde den 1 augusti 2019.

  • Inneliggande ansökningar vid ansökningstidens utgång var 139.
  • 19 sökande anställdes varav 12 kvinnor och 7 män.
  • Genomsnittspoäng (inkl. sidomeriter): 319,74
  • Lägsta tillsättningspoäng (inklusive ev. paketanställningar)
Stockholmsområdet 321 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Göteborg 316,5 Tingsrätt 
  - Förvaltningsrätt
Skåne 310,16  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt
Hela landet 286,5  Tingsrätt 
  -  Förvaltningsrätt

 

Poängen inkluderar eventuella sidomeriter.

Poängen är beräknad på kurspoäng.

Tillbaka till toppen