Dennis Karlsson

  • Notarie vid Förvaltningsrätten i Malmö.
  • Skattekonsult på Deloitte i Malmö.
  • Skattehandläggare på Skatteverket, Storföretagsregionen, i Göteborg.
  • Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Dennis Karlsson

Varför ville du göra notarietjänst? 

– Jag hade bara jobbat med skatterätt och kände att jag var lite för nischad. Notarietjänst kändes som en chans att få syssla med många olika typer av mål, och bredare mål. Det skulle öppna upp stora möjligheter, oavsett om jag ville stannar kvar i domstolen eller göra något annat. Dessutom var jag helt enkelt nyfiken. Domstolsvärlden var något nytt och annorlunda för mig.

Hur ser du på notarietjänstens betydelse för samhället och demokratin?

– Jag tänker främst på vår roll för rätten att få sin sak prövad på ett korrekt sätt, både små och stora ärenden. Även en liten fråga har stor betydelse för individen. Som min första handledare sa: ”Det här kanske är den enda gången den här personen har kontakt med domstolen.” Då känns det extra viktigt att tänka på hur man agerar, så att varje person uppfattar att han eller hon får en riktig prövning. Notarierna spelar en viktig roll i det här, eftersom det är de som har mest kontakt med individerna.

Dennis arbetar på domstol

Finns det någon specifik upplevelse som har etsat sig fast i ditt minne?

– Den starkaste upplevelsen var när en klagande i ett mål kom på oanmält besök. Det var en äldre man som hade fått sitt körkort indraget av medicinska skäl, och vi hade nyss avslagit hans överklagan. Jag blev nervös, men det visade sig att han kom för att tacka oss för en välskriven dom. Han hade känt sig maktlös och inte förstått, men när han läste domen förstod han varför. Den händelsen gav mig en tankeställare. Man måste tänka på vem som ska läsa domen. När en enskild individ ställs emot en myndighet uppstår ett maktförhållande, där den enskilde i förhållande till myndigheten utgör en svagare part. Därför är det så viktigt hur individen känner sig bemött.

På vilket sätt ger notarietjänsten personlig utveckling?

– Alla nya jobb innebär att man får chansen att lära sig något nytt och känna att jag klarar av det. Det stärker självkänslan och självförtroendet. Det här kan jag ju! Dessutom har jag lärt mig att det är möjligt att ha en bra balans mellan fritid och jobb. Det är en insikt som jag tar med mig oavsett var jag hamnar härnäst.

Tillbaka till toppen