Dino Susic

  • Notarie vid Förvaltningsrätten Stockholm.
  • Beredningsjurist på Åklagarmyndigheten i Stockholm.
  • Studier i bl.a. internationell rätt och IT-rätt vid Australian National University.
  • Juristexamen vid Stockholms universitet.

Dino Susic

Varför ville du bli notarie?

– Det blev egentligen aktuellt först efter examen. Under utbildningen såg jag det mest som något prestigefyllt som skapade betygshets. Men under min tid på Åklagarmyndigheten började jag att överväga det. Jag är särskilt intresserad av demokratifrågor och fri- och rättigheter, och fick därför upp ögonen specifikt för förvaltningsrätten.. Dessutom hörde jag från andra som hade gjort notarietjänstgöring här att man som notarie tidigt får kvalificerade arbetsuppgifter; man får exempelvis göra rättsutredningar, skriva förslag till domar och föredra mål. Jag visste först inte riktigt hur värderingen av meriter inför antagningen går till, men jag insåg snart att övriga studier och arbetslivserfarenhet kan göra stor skillnad.

Vad är det mest stimulerande med notarieanställning?

– Allt är på riktigt. Under studierna var mycket teoretiskt, men nu när det är på riktigt känns det mycket viktigare på något sätt. Den enskilde vänder sig ju till domstolen för att få sin sak prövad och jag behöver göra mitt allra bästa för att utreda ärendet och bidra till att individen får en rättssäker prövning. Det motiverar mig. Dessutom är det väldigt allmänbildande att få insyn i olika rättsområden, och att se hur olika myndigheter arbetar och fattar sina beslut.

Vad har du lärt dig?

– Det är mycket… men framför allt hur förvaltningsprocessrätt fungerar i praktiken, hur man ska formulera sig och föredra mål för nämndemän och domare, hur man gör en rättsutredning och hur man förhåller sig i sin roll på domstolen. Juristprogrammet är väldigt teoretiskt, medan notarietjänstgöringen är praktiskt inriktad. På utbildningen studerade vi domar hela tiden, men som notarie får man ganska omgående skriva förslag på domar. Jag minns att jag reagerade på det första dagarna som notarie, att det kändes lite konstigt att vara delaktig i att skriva en dom med faktiska rättsverkningar.

Vad tycker du om notarieutbildningen?

– Det har varit genomgående hög nivå på kurserna. De förbereder oss för det faktiska arbetet. Behörighetskursen förberedde mig för att hålla muntliga förhandlingar i mål på egen behörighet. Det innehöll både ett teoretiskt block och rättegångsspel. Under rättegångsspelen fick man bland annat vara ordförande i ett fiktivt mål. Jag lärde mig att det hela inte behöver vara så dramatiskt som på film.   Vi fick till exempel tipset att det alltid går att ta paus, om man exempelvis behöver överlägga med nämndemännen eller om man behöver tid för att reda ut en specifik fråga.

Tillbaka till toppen