Peter Olivecrona

  • Notarie vid Stockholms tingsrätt.
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl KB.
  • Juristexamen från Umeå universitet.

Peter Olivecrona

Varför ville du bli notarie?

– Det var något jag var inställd på ända sedan början av juristprogrammet. Dels för att jag var intresserad av domarbanan, dels för att det är ett meriterande första steg i karriären, vad man än ska göra sedan. Under studierna gjorde jag praktik på Stockholms tingsrätt och tjänstgjorde som sommarnotarie på Svea hovrätt. Då insåg jag att jag trivdes i domstolsmiljön. Jag gillade att vara på plats där saker avgörs. Det är här man slår fast vad juridiken faktiskt innebär. Dessutom är både tingsrätten och hovrätten trevliga arbetsplatser och det är stimulerande att jobba med så duktiga människor som man får göra här.

Är det något i notarietjänstgöringen som har överraskat dig?

– Min största aha-upplevelse är nog hur effektivt och resultatinriktat det är. Tidigare skulle jag kanske uppfattat det som någonting negativt, men nu ser jag det inte så. Tingsrätten är första instans, med syfte att avgöra mål och tvister, och vår uppgift är att komma fram till ett beslut. Själva prövningen och avgörandet i sig har ett stort värde.

Peter i en rättssal

Vad tänker du om notarietjänstens betydelse för samhället och demokratin?

– Jag tror att domstolar som företeelse, och möjligheten att få sin sak prövad av någon oberoende, är bland de mest fundamentala delarna i vårt samhälle. I domstolarna avgörs rätt och fel, vad som är tillåtet och inte. Det är grundläggande för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Det känns fint att vara en del av det.

Finns det något du önskar att du hade vetat förut?

– Notarietjänsten är ett första steg på domarutbildningen, en introduktion till arbetet som domare och beslutsfattare. De som är ointresserade förutsätter nog att man bara är protokollförare och assistent, men det är mycket mer. De mer administrativa arbetsuppgifterna är en nödvändig förberedelse för att successivt kunna göra mer, för att kunna axla en tyngre roll. 

Tillbaka till toppen