Sandra Zetterdahl

  • Fiskal vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
  • Fiskal vid Kammarrätten i Stockholm.
  • Föredragande vid Kammarrätten i Stockholm.
  • Notarie vid Förvaltningsrätten i Göteborg.
  • Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Sandra Zetterdahl

Hur levde notarietjänstgöringen upp till dina förväntningar?

– Innan jag började på domstolen visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Juristutbildningen när jag läste hade mest anknytning till allmän domstol, vilket också var det som då syntes mest i media. I efterhand är jag glad att jag hamnade just på förvaltningsrätten. Jag gillar bredden och variationen med över 500 olika måltyper. På förvaltningsrätten sker handläggningen mest skriftligen, vilket för mig då innebar att den mesta tiden kunde läggas på kvalificerat juridiskt arbete som att göra rättsutredningar och skriva förslag till domar och beslut. Det passade mig perfekt. Jag överraskades även positivt av det nära samarbetet med domarna. Jag trodde nog att det skulle vara mer strikt, men det är ett öppet och trevligt arbetsklimat i domstolarna. Man får lära sig massor av andras erfarenhet.

Vad har notarietiden lärt dig?

– Framförallt den juridiska arbetsmetoden och rättskälleläran. Det innebär att man lär sig hur man tar reda på det man behöver veta för att knäcka frågan i målet. På så sätt blir man som notarie duktig på att fort kunna orientera sig i lagstiftning, rättspraxis och litteratur oavsett rättsområde. Genom arbetet med rättsutredningar, domsförslag, föredragningar och muntliga förhandlingar tränas man också i skriftlig och muntlig framställning. Eftersom det var mitt första arbete som jurist växte jag mycket som person i min yrkesroll och fann en trygghet i det. Därför är notarietjänstgöringen en bra vidareutbildning.

 Sandra går i en korridor

Vilken relation har du till de notarier du möter idag?

– Som fiskal får jag handleda notarier. Jag vill framförallt att de ska lära sig att identifiera frågan i målet för att kunna sortera i materialet och bli skickliga på att med den juridiska metoden snabbt sätta sig in i många frågor inom olika rättsområden. Men jag vill också bidra till en bra stämning och ett gott samarbete. Jag har förståelse för notarierollen; det var ju inte så länge sedan jag själv var i samma situation. Man arbetar hela tiden med nya frågor och rättsområden och det kan ibland kännas stressande att vara under bedömning. Därför är min dörr alltid öppen och jag vill att notarierna ska känna att jag finns tillgänglig för att bolla frågor eller funderingar. Man behöver inte sitta på sitt rum och knäcka allt själv, utan slutresultatet kommer av ett samarbete mellan notarien och domaren.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Ekonomi och finans är det område som fortfarande intresserar mig mest. Där har jag också stor nytta av min bakgrund då jag tidigare arbetat flera år med redovisning. Nu närmast ska jag till en skatteavdelning där mina specialkunskaper hjälper mig att förstå målen på djupet. Efter fyra års domarutbildning blir jag assessor. Då söker jag mig troligen utanför domstolarna, till exempel vid regeringskansliet. Jag skulle gärna arbeta som ordinarie domare senare, men vill först samla på mig andra erfarenheter utanför domstolen.

Tillbaka till toppen