Tova Wetterö

  • Notarie vid Förvaltningsrätten i Göteborg
  • LL.M. International  Human Rights Law, Raoul Wallenberg Institutet, Lund
  • Ett år utbytesstudier i juridik vid Université Jean Moulin 3, Frankrike
  • Juristexamen från Lunds universitet

Tova Wetterö

Varför ville du göra notarietjänstgöring? 

Jag hade faktiskt inte tänkt söka notarieanställning eftersom jag inte trodde att betygen skulle räcka, men jag blev innerligt glad för min plats. Jag visste att jag hade fått ett riktigt bra jobb, att jag skulle få insyn i domstolsvärlden och att jag skulle få en bra grund att stå på inför nästa steg i arbetslivet.

Hur ser du på notarietjänstgöringens betydelse för samhället och demokratin?

Det är detta jag gillar MEST med att vara notarie. Det känns att jag är en del av demokratin varje dag och jag älskar det.

På förvaltningsrätten blir det extra tydligt, det är den svagare parten som står på egna ben och står upp mot staten. Där står jag mitt i allt och ska ”dubbelkolla” att beslutet blivit riktigt, dvs. fattat på rätt grunder och att lagen har tolkats som det var tänkt.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att bli notarie?

Sök! Tror du inte att dina betyg räcker? Jobba då något år, läs en kurs och sök igen. Det går, tro mig. Det där med att man måste ha högsta betyg i allt stämmer inte så vill du bli notarie, våga satsa på det!

Vad har överraskat dig?

Att jag kan påverka! Det är inte ofta juridiken är svart eller vit. I många av de mål jag hanterar i min vardag står svaret inte skrivet rakt ut utan det finns ofta utrymme för olika tolkningar. Det är här som jag har möjlighet att påverka och det gör mitt jobb så spännande. Det har verkligen överraskat mig att jag kan göra så stor skillnad i mitt arbete. Min arbetsinsats känns väldigt viktig. 

Tova Wetterö framför en dator

Vilken har varit den största utmaningen?

Det mesta har flutit på väldigt bra. Den största utmaningen har jag själv skapat kring balansen mellan arbetsliv och privatliv. Jag pendlar 30 mil varje dag, vilket är slitsamt, men det fungerar förvånansvärt bra.

Tillbaka till toppen