Olika typer av notarietjänstgöring

För dig som har en juristexamen finns tre olika slags notarietjänstgöring. De olika varianterna är så kallad ordinarie tjänstgöring, kombinationstjänstgöring och pakettjänstgöring. Du som ännu inte tagit examen kan arbeta som sommarnotarie.

Alla de olika typerna av anställning låter dig praktisera dina teoretiska kunskaper och lär dig hur arbetet fungerar vid tingsrätt, förvaltningsrätt och någon förvaltningsmyndighet. I ditt arbete kommer du att få inblick i hela verksamheten och i flera rättsområden beroende på var du tjänstgör. Det ger dig en bred erfarenhet.

På sidan Lediga notarieanställningar finns alla utlysta anställningar och där framgår vilken typ av tjänstgöring det är.

Notera att det vid vissa tingsrätter finns mark- och miljödomstol och vid några förvaltningsrätter finns migrationsdomstol. Det innebär att du som notarie kan få inblick i den typen av mål.

Ordinarie tjänstgöring vid tingsrätt eller förvaltningsrätt

Detta är den vanligaste typen av notarieanställning. Då arbetar du vid en domstol, antingen en tingsrätt eller en förvaltningsrätt under två års tid.

Ett fåtal förlängda notarieanställningar finns vid de tingsrätter som även är mark- och miljödomstol eller patent- och marknadsdomstol. Dessa anställningar omfattar 2,5 års tjänstgöring varav minst ett år på specialdomstolen och ett år på tingsrätten i övrigt.

Om du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, till exempel på en advokatbyrå, kan du eventuellt tillgodoräkna dig den tiden. Det betyder att din notarietjänstgöring förkortas med upp till sex månader.

Kombinationstjänstgöring vid både tingsrätt och förvaltningsrätt

På de orter som har både tingsrätt och förvaltningsrätt kan det finnas möjlighet att få erfarenhet från båda. Då tjänstgör du sammanlagt två och ett halvt år, varav minst tolv månader vid respektive domstol.

Även här finns möjligheten att tillgodoräkna sig upp till sex månader från annat kvalificerat juridiskt arbete.

Pakettjänstgöring vid domstol och förvaltningsmyndighet

En pakettjänstgöring innebär att du alltid inleder din notarietjänstgöring med sex månader vid någon av nedanstående förvaltningsmyndigheter. Därefter fortsätter du som notarie vid en domstol, antingen tingsrätt eller förvaltningsrätt, i arton månader.

  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Försäkringskassan
  • Justitiekanslern
  • Justitieombudsmannen
  • Kriminalvården
  • Kronofogdemyndigheten
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Migrationsverket
  • Pensionsmyndigheten
  • Åklagarmyndigheten

För pakettjänstgöring kan du inte tillgodoräkna dig erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete som förkortar tiden.

Sommarnotarie

Som sommarnotarie arbetar man under ett antal sommarveckor på en av Sveriges domstolar. Att arbeta som sommarnotarie innebär att utföra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt att föra protokoll vid muntliga förhandlingar.

Att vara sommarnotarie kan ge meritpoäng som räknas när du ska ansöka om någon av de tre typerna av notarieanställning som beskrivs ovan.

Anställning som sommarnotarie hanteras inte av Notariekansliet på Domstolsverket. Ansök direkt till domstol.

Tillbaka till toppen