Utbildning under notarietiden

En notarieanställning är inget vanligt jobb. Parallellt med det praktiska arbetet erbjuds du utbildningar, både obligatoriska och frivilliga, som är anpassade efter din typ av notarieanställning.

Utbildningarna arrangeras dels internt av den domstol där du är anställd, dels av Domstolsverket eller av en annan domstol inom domkretsen, till exempel en överrätt. Vissa kurser genomförs som e-utbildning.

Obligatorisk notarieutbildning

Du får en obligatorisk notarieutbildning som syftar till att rusta dig för de specifika krav och uppgifter som möter dig under notarietiden.

Den två dagar långa introduktionsutbildningen är gemensam för alla notarier och ger en grundläggande introduktion i till exempel handläggningsfrågor, domarrollen, offentlighet och sekretess samt service och bemötande. Därefter ser den obligatoriska utbildningen olika ut beroende på om du arbetar vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Kompetensutveckling under notarietjänstgöringen

Tingsrätt

 

KalenderIntroduktionskurs, 2 dagar

Ger nyanställda notarier grundläggande kunskaper om en rad olika aspekter av arbetet i domstol.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort i högst två månader.

Handläggningskurs, 3 dagar

Ger notarierna kunskaper i bland annat processuella frågor, bevisfrågor och domskrivning.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort i cirka tre månader.

Behörighetskurs, 3 dagar

Förbereder notarierna för de nya arbetsuppgifter som följer med behörigheten att på eget ansvar handlägga och avgöra mål.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan sex och tolv månader. 

 

Förvaltningsrätt

 

KalenderIntroduktionskurs, 2 dagar

Ger nyanställda notarier grundläggande kunskaper om en rad olika aspekter av arbetet i domstol.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort i högst två månader.

Kalender

rvaltningsprocessrätt och handläggningsfrågor för förvaltningsrättsnotarier, 2 dagar

Ger notarierna grundläggande kunskaper i förvaltningsprocessrätt samt kunskaper rörande hur man lämpligen handlägger ett mål från rättsutredning till föredragning.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan en och två månader.

KalenderSocialförsäkringsrätt, 2 dagar

Riktar sig till notarier som snart ska börja eller nyligen har börjat arbeta med socialförsäkringsmål.

Notarierna bör ha tjänstgjort i minst tre månader när de går kursen.

KalenderSkatterätt, 2 dagar

Ger notarierna verktyg för att kunna ta sig an de vanligast förekommande typerna av skattemål.

Notarierna bör ha tjänstgjort i minst tre månader när de går kursen och bör, för att fullt ut kunna tillgodogöra sig innehållet, ha genomgått kursen "Förvaltningsprocessrätt och handläggningsfrågor för förvaltningsrättsnotarier".

KalenderBehörighetskurs, 3 dagar

Förbereder notarierna för de nya arbetsuppgifter som följer med behörigheten att på eget ansvar handlägga och avgöra mål.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan sex och tolv månader.

Tillbaka till toppen