Ansökan: Så gör du

När lediga notarieanställningar utlysts skickar du in din skriftliga ansökan till Domstolsverkets notariekansli. Det är viktigt att ansökan är komplett och att du bara söker de anställningar du vill ha. När alla ansökningarna behandlats går du själv in på denna webbplats eller ringer för att få veta vem som fick anställningen.

Här beskrivs hur du gör för att söka ordinarie-, kombinations- eller pakettjänstgöring. Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via https://sverigesdomstolar.varbi.com/se/what:job/jobID:306854/

OBS! När du söker via Sveriges Domstolars gemensamma rekryteringsverktyg och vill bifoga intyg får dessa inte vara skrivskyddade. Är de skrivskyddade kommer filen inte att kunna öppnas och den åberopade meriten inte beaktas.

1. Bevaka Lediga notarieanställningar. Där utlyses notarieanställningar vid sex tillfällen under året. Där finns också en årsöversikt över preliminära datum för ansökan och för beslut om tillsättande.

De lediga anställningarna publiceras cirka 2 månader före tillträdesdagen. Du har mellan 2 och 3 veckor på dig att söka.

2. Hämta ansökningsblanketten. Du kan också beställa den från Domstolsverkets notariekansli.

3. Fyll i ansökan enligt anvisningarna på anmälningsblanketten. Sökta anställningar kan, om ansökningsblanketten inte räcker till, ske på tilläggsblad. Sådant tilläggsblad kan skrivas i ett worddokument eller för hand.

4. Kontakta Skatteverket och beställ ett personbevis som visar att du är svensk medborgare. Du ska beställa ett personbevis som används för Anställning. Personbeviset får inte var äldre än sex månader.

5. Kopiera de handlingar som ska gå med ansökan: examensbevis, personbevis och andra relevanta intyg såsom studie- och arbetsintyg. Skicka inga originalhandlingar.

6. Se till att kopian på examensbeviset är bestyrkt/ vidimerad. Vidimering innebär att en annan person intygar att kopian av examensbeviset överensstämmer med originalhandlingen. Skriv: ”Härmed intygas att kopian stämmer överens med originalet”,  [signatur] [namnförtydligande] och ett telefonnummer.

7. Skicka in ansökan: ansökningsblankett, personbevis, vidimerat examensbevis och övriga relevanta intyg - i tid.

Viktigt att tänka på!

  • Notarieanställningarna tillsätts bara mot bakgrund av de inskickade handlingarna. Någon personlig kontakt från Notariekansliet kommer inte att tas.
  • Kopian av examensbeviset ska bestå av både första sidan och sida/sidor med en förteckning över genomgångna kurser samt betygen i de kurserna.
  • Vidimering behöver endast ske av examensbeviset, inte av andra handlingar.
  • Det är viktigt att det framgår att den arbetslivserfarenhet som du åberopar i din ansökan har varit avlönad. Uppsatspraktik eller oavlönat/ideellt arbete räknas inte som arbetslivserfarenhet i meritvärderingen. Styrk pågående anställning lämpligast med en kopia av senaste lönespecifikationen.
  • Sök bara de anställningar du verkligen är beredd att tillträda och tänk igenom din rangordning när du fyller i ansökningsblanketten. Tillsättningen innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed omfattas av gällande regler om uppsägningstid. Domstolarna räknar med att notarierna kan börja sina anställningar vid de datum som domstolarna har önskat.
  • Om du skickar din ansökan med e-post ska alla dokument vara inskannade och sparade i en och samma PDF-fil.
  • Komplett ansökan ska ha inkommit till Notariekansliet senast den dag då ansökningstiden går ut.

Här hittar du frågor och svar som kan vara användbara när du gör din ansökan.

Besked om anställning

När ansökningstiden har gått ut bereder Domstolsverket ansökningarna och fattar beslut. Därefter meddelas tillsatta anställningar här på Tillsatta notarieanställningar och via Notariekansliets telefonsvarare: 036-442 20 40.

Här finns information om när Domstolsverket fattar beslut om vilka som får notarieanställning.

Domstolsverkets notariekansli skickar anställningsbevis till dig som har anställts och därefter kommer den domstol eller förvaltningsmyndighet där du ska tjänstgöra att kontakta dig.

Överklagande av beslut

Det är Notarienämnden som prövar överklaganden om antagningar. Om du vill överklaga ett beslut skriver du till Notariekansliet, 551 81 Jönköping, inom tre veckor. Du kan läsa mer om överklagande i Notarieförordningen (1990:469) och/eller se Notarienämndens tidigare beslut.

Ansökan till sommarnotarieanställning

Ansökan till anställning som sommarnotarie sker direkt till respektive domstol, inte till Domstolsverket. Ansökan ska i de flesta fall vara hos domstolen senast under februari månad.

Tillbaka till toppen