Krav och urval

Det finns ett par grundkrav som du behöver uppfylla för att kunna bli notarie. Om du får en notarieanställning beror sedan helt och hållet på dina dokumenterade meriter.

Notarietjänstgöringen regleras i notarieförordningen. Här finns information om antagningskrav och Domstolsverkets urval.

Notarieförordningen (1990:469)

Antagningskrav

För att kunna anställas som notarie krävs följande:

  • Svenskt medborgarskap.
  • Juristexamen eller jur.kand.examen.

Innan Domstolsverket fattar beslut om anställning görs en kontroll mot belastningsregistret. Om du finns med i registret görs en bedömning av om det brottet utgör hinder för anställning.

Domstolsverkets urval

För att kunna besluta vem som får notarieanställning gör Domstolsverket en värdering av dina meriter utifrån ett poängsystem som bygger på tre delar. Det man tar hänsyn till är:

  • Examensbetyg
  • Andra akademiska studier
  • Juridisk arbetslivserfarenhet

Dessa delar vägs samman till en sammanlagd meritpoäng som avgör hur notarieanställningarna fördelas.

Du kan läsa mer om meritvärdering här.

Tillbaka till toppen