Så här värderar vi dina meriter

När du har skickat in din ansökan kommer Domstolsverket att värdera dina meriter och räkna ut ett sammanlagt poängvärde, din meritpoäng. Grunden för dina poäng är ditt examensbevis och dina betyg. Du kan även få meritpoäng för sidomeriter såsom andra studier och arbetslivserfarenhet.

Bra att veta

Vad är kurspoäng?

Av administrativa skäl används det tidigare systemet med kurspoäng för att göra själva meritberäkningen. 1 kurspoäng (universitetens tidigare poängsystem) = 1,5 högskolepoäng (universitetens nuvarande poängsystem).

Hur många extra meritpoäng kan man få för sidomeriter?

Utöver meritvärdet för betygen i examen kan du få påslag för sidomeriter med totalt 36 poäng.

Vad händer om flera sökande har samma totala meritpoäng?

Då turordnas dessa inbördes, i första hand med hänsyn till uppnådd poäng för examen, därefter med hänsyn till arbetslivserfarenhet och andra studier. I sista hand kan marginella meriter bli avgörande.

Så här kan en persons totala meritpoäng se ut:

  Meritpoäng
Din juristexamen 280
Extrakurser i tyska, 45 hp 6
Sommarnotarie, 3 mån 6
Arbete grupp 2, 12 mån 6
Total meritpoäng 298

 

Tillbaka till toppen