Arbetslivserfarenhet

Den arbetslivserfarenhet som räknas är kvalificerat, praktiskt arbete i en avlönad anställning, under eller efter juristexamen/jur.kand.examen. Det spelar vanligen ingen roll om arbetet har genomförts i en eller flera perioder. Arbete före juridikstudierna beaktas normalt inte inom ramen för poängsystemet.

Liksom studier delas arbetslivserfarenhet in i två grupper:

Grupp 1.  Arbete med klar juridisk inriktning

Det beaktas om du exempelvis arbetat som jurist på en advokatbyrå eller ett större företag, på en juridisk avdelning vid en statlig myndighet eller kommun.

Arbete som sommarnotarie ingår i den här meritgruppen.

Grupp 2. Arbete med inslag av normtillämpning

Exempel på arbete med inslag av normtillämpning är arbete som polisman eller socialsekreterare.

Observera att det kan vara svårt att dra gränsen mellan dessa båda grupper. Gränsdragningen beror på vad som framgår av ansökan eller vilken information som kan inhämtas från fall till fall. Domstolsverket är restriktivt när det gäller att räkna en tjänstgöring till grupp 1.

Meritvärdet av din arbetslivserfarenhet - så räknas det ut:

  1. Först görs en bedömning av om dina arbetslivserfarenheter har klar juridisk inriktning (grupp 1) eller inslag av normtillämpning (grupp 2).
  2. Sedan noteras hur lång tid dina relevanta arbetslivserfarenheter omfattar. Om uppnådd anställningstid från grupp 1 inte räcker för att ge ett meritvärde, kan eventuellt dessa poäng addera till dina poäng i grupp 2.
  3. Till sist kontrolleras vilket meritvärde dina arbetslivserfarenheter motsvarar enligt tabellerna:
Grupp 1.
Arbete med klar juridisk inriktning
Meritvärde
1/4 år 6
1/2 år 12
3/4 år 18
1 år 24
1 1/2 år 27
2 år 30
2 1/2 år 33
≥ 3år
36
Grupp 2.
Arbete med inslag av normtillämpning
Meritvärde
1 år 6
2 år 12
3 år 18
4 år 24

Exempel beräkning av meritvärde av arbetslivserfarenhet

Typ av arbete Din arbetslivserfarenhet Ditt meritvärde
Grupp 1,
arbete med klar juridisk inriktning   
Sommarnotarie, 2 tillfällen 6 meritpoäng
Grupp 2,
arbete med inslag av normtillämpning
Socialsekreterare, 1,5 år 6 meritpoäng
Totalt   12 meritpoäng

I exemplet är det en person som arbetat som socialsekreterare under ett och ett halvt år. Det ger enligt tabellen 6 meritpoäng. Den som vid två tillfällen arbetat som sommarnotarie under minst en och en halv månad kommer upp i en tid om ¼ år och får då 6 meritpoäng.

Marginella meriter

Om ett arbete inte har klar juridisk inriktning eller inslag av normtillämpning betraktas det som en marginell merit. Sådana marginella meriter blir bara av betydelse om flera sökande med samma slutliga meritvärde konkurrerar om en och samma notarieplats. Det är inte möjligt att på förhand ange hur de marginella meriter som du åbropar kommer att bedömas, utan det avgörs från fall till fall.

Tillbaka till toppen