Ansökan

 • Hur lämnar jag min ansökan?

  Vi vill att du söker via Varbi, Sveriges domstolars gemensamma rekryteringssystem. Aktuell länk till det publiceras i varje omgång i anslutning till de ledigförklarade anställningarna.

 • Jag har ett digitalt examensbevis, kan jag bifoga det till min ansökan?

  Ja, det går alldeles utmärkt att använda ett digitalt examensbevis i ansökan. Du bifogar det i din ansökan, så att valideringen av intyget ”hänger med”. På så sätt slipper du vidimeringskravet eftersom vi ser att det är en originalfil som bifogats.

  Är det så att du väljer att skriva ut ditt examensbevis förlorar du valideringen och examensbeviset måste då vidimeras på vanligt sätt, dvs. att någon annan person intygar att kopian överensstämmer med originalet.

 • Vad menas med bestyrkt/vidimerad kopia av examensbeviset?

  En kopia är bestyrkt/vidimerad när någon annan än du själv intygar med sin signatur att kopian överensstämmer med originalet. Det kan se ut så här:


  ”Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet”. [signatur] [namnförtydligande] och telefonnummer.

 • Kan jag skicka in kopia på pass eller körkort i stället för personbevis för att visa att jag är svensk medborgare?

  Nej. För att styrka att du är svensk medborgare behöver du skicka in ett personbevis som visar vilket medborgarskap du har. Kontakta Skatteverket och beställ ett personbevis som används för anställning. Personbeviset får inte vara äldre än sex månader. 

 • Kan jag söka taktiskt? Alltså, om jag har en domstol på första plats i min prioritetsordning, men har lägre poäng än någon som har den på sista plats, får jag den då?

  Prioriteringsordningen påverkar inte chansen att få en anställning. Det enda som avgör är din meritpoäng.

 • Räcker det att jag skickar in försättsbladet på mitt examensbevis?

  Nej. Kopian av examensbeviset ska omfatta första sidan samt de sidor där ämnena och betygen framgår. Diploma supplement däremot behövs inte skickas in.

 • Kan jag skicka kursintyg (utdrag från Ladok) i stället för mitt examensbevis?

  Nej. Examensbeviset är det enda som visar vilka kurser som ingår i din examen samt datum för examens utfärdande. I ditt kursintyg står samtliga kurser med, även de som du eventuellt har läst utöver din juristexamen.

 • Behöver jag skicka in alla bilagor (examensbevis, personbevis etc.) om jag har sökt tidigare?

  Vid ansökan via Sveriges domstolars gemensamma rekryteringsverktyg Varbi måste de grundläggande förutsättningarna för att kunna skicka in en ansökan vara uppfyllda. Ansökan ska innehålla 1. ansökningsblanketten, 2. personbevis och 3. vidimerat examensbevis. Laddar du inte upp dessa tre filer kommer du inte att kunna skicka in din ansökan. Att bifoga filer avseende övriga meriter är valfritt.

 • Om jag har tilldelats en anställning, är jag då aktuell för återbud på andra anställningar som jag har högre upp i min prioritering?

  Nej, har du tilldelats en av de anställningar som du har sökt är du inte aktuell för några återbud. Återbud tillsätts bland dem som inte har fått någon anställning vid tillsättningen.

 • Hur ska jag göra om jag vill söka fler än 20 anställningar? Hur bifogar jag ett tilläggsblad om jag söker via Varbi?

  Vill du söka fler anställningar än 20 ska du skriva på ett tilläggsblad som du bifogar din ansökan. Söker du via Varbi ska du bifoga tilläggsbladet i samma fil som själva ansökningsblanketten.

 • I listan över tillsatta anställningar finns anställningsnummer som inte varit utannonserade. Vad beror det på?

  Domstolarna kan alltid lägga till eller plocka bort anställningar innan tillsättning har skett. Om en domstol t.ex. har haft en anställning utannonserad med start den 1 januari men domstolen önskar tre notarier till det datumet så läggs två anställningar till med nya anställningsnummer. Har du sökt den utannonserade anställningen är du givetvis även med i konkurrensen om de tillkomna anställningarna.

 • Jag har flera intyg avseende extra studier eller arbete. I Varbi går det endast att ladda upp en fil för studier och en för arbete. Hur gör jag då?

  Har du flera intyg så sammanfogar du dessa till en pdf-fil, dvs. en fil för samtliga åberopade sidomeriter avseende extra studier och en fil för samtliga åberopade sidomeriter gällande arbete.

 • Behöver ansökan vara underskriven?

  Eftersom ansökan numera sker digitalt kräver vi inte längre att ansökan ska vara underskriven.

Tillbaka till toppen