Ansökan

 • Hur lämnar jag min ansökan?

  Det går bra att e-posta inscannade handlingar (PDF-filer) till notariekansliet@dom.se. Om du e-postar handlingarna behöver du inte skicka dem per post också. Om du skickar dem per post sänder du dem till Notariekansliet, Domstolsverket, 551 81 Jönköping.

 • Kan jag söka taktiskt? Alltså, om jag har en domstol på första plats i min prioritetsordning, men har lägre poäng än någon som har den på sista plats, får jag den då?

  Prioriteringsordningen påverkar inte chansen att få en anställning. Det enda som avgör är din meritpoäng.

 • Vad menas med bestyrkt kopia av examensbeviset?

  En kopia är bestyrkt när någon annan än du själv intygar med sin signatur att kopian överensstämmer med originalet. Det kan se ut så här:


  ”Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet”. [signatur] [namnförtydligande] och telefonnummer.

 • Kan jag skicka in kopia på pass eller körkort i stället för personbevis för att visa att jag är svensk medborgare?

  Nej. För att styrka att du är svensk medborgare behöver du skicka in ett personbevis som visar vilket medborgarskap du har. Kontakta Skatteverket och beställ ett personbevis som används för Anställning. Personbeviset får inte vara äldre än sex månader. 

 • Räcker det att jag skickar in försättsbladet på mitt examensbevis?

  Nej. Kopian av examensbeviset ska omfatta första sidan samt de sidor där ämnena och betygen framgår. Diploma supplement däremot behöver inte skickas in.

 • Kan jag skicka kursintyg (utdrag från Ladok) i stället för mitt examensbevis?

  Nej. Examensbeviset är det enda som visar vilka kurser som ingår i din examen samt datum för examens utfärdande. I ditt kursintyg står samtliga kurser med, även dem som du eventuellt har läst utöver din juristexamen.

 • Behöver jag skicka in alla bilagor (examensbevis, personbevis etc.) om jag har sökt tidigare?

  Det beror på. Om du söker utan uppehåll räcker det att skicka in ansökningsblanketten där du rangordnar dina sökalternativ. Har du däremot ett pågående arbete vill vi att du styrker det med exempelvis din senaste lönspecifikation. Hoppar du över att söka en eller flera omgångar måste du däremot bifoga handlingarna på nytt.

 • Finns det några formkrav om jag mejlar in min ansökan?

  Ansökningsblanketten och samtliga bilagor ska vara inskannade och sparade i en enda PDF-fil.

 • Om jag har tilldelats en anställning, är jag då aktuell för återbud på andra anställningar som jag har högre upp i min prioritering?

  Nej, har du tilldelats en av de anställningar som du har sökt är du inte aktuell för några återbud. Återbud tillsätts bland dem som inte har fått någon anställning vid tillsättningen.

Tillbaka till toppen