Arbetslivserfarenhet

 • Vad ska framgå av ett åberopat intyg gällande arbetslivserfarenhet?

  Av intyget bör framgå:

  1. vilken typ av arbete du har utfört
  2. vad du har fått för handledning
  3. om arbetet var avlönat 
  4. hur länge du har arbetat
  5. i vilken omfattning du har arbetat (timanställning, heltid eller omfattning i procent vid deltid)
  6. summering av antalet timmar vid en timanställning.

  Med detta som underlag kan Domstolsverket bilda sig en uppfattning om hur din arbetslivserfarenhet ska klassificeras för att få eventuella meritpoäng.

 • Vad menas med ”behörighet ger företräde”?

  Om man har en anställning som kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring så har man behörighet. En sådan anställning är ett klart kvalificerat juridiskt arbete som sker under ledning av erfaren jurist. Tidsmässigt ska den ligga efter examensdatum, men före notarietjänstgöring. Domstolsverket prövar om tjänstgöringen uppfyller dessa villkor.

   

  Om villkoret ”Behörighet kan ge företräde” finns på en notarieanställning innebär det att den som har behörighet kan få anställningen trots att han/hon har en lägre meritpoäng än någon som har högre meritpoäng, men saknar behörighet. Prövning av om behörigheten ska ge företräde sker i varje enskilt fall. Situationen på den aktuella domstolen vägs också in.

 • Finns det möjlighet att få en ”förkortad” notarieanställning om man tidigare har arbetat på t.ex. advokatbyrå?

  Ja, under vissa förutsättningar. Arbetet ska, för att kunna tillgodoräknas, vara klart kvalificerat juridiskt arbete, marknadsmässigt avlönat och ha skett under ledning av erfaren jurist. Det ska dessutom ligga mellan examensdatum och notarietjänstgöringen på domstol. Maximalt sex månader kan tillgodoräknas. Arbetet ska styrkas med en kopia av ett intyg från arbetsgivaren.

   

  Domstolsverket prövar självmant om ett arbete kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring eller inte. Om det kan tillgodoräknas så gör Domstolsverket det. Du kan inte själv välja eller påverka det.

 • Finns det möjlighet att få "förkortad" notarieanställning om man har en pakettjänstgöring?

  Nej. En pakettjänstgöring innebär alltid att man arbetar sex månader på en förvaltningsmyndighet och därefter arton månader på domstol. Du kan alltså inte få förkortad notarieanställning vid pakettjänstgöring genom att tillgodoräkna dig tidigare utfört juridiskt arbete.

 • Hur gör jag om jag inte vill/kan be min nuvarande arbetsgivare om ett arbetsintyg?

  Om det är känsligt att be om ett intyg från din nuvarande arbetsgivare så går det bra att skicka in de underlag som styrker din anställning som du har tillgång till, exempelvis ett anställningsbevis i kombination med en aktuell lönespecifikation.

 • Hur beräknas meritpoängen om jag arbetat deltid?

  Vi räknar om en deltidsanställning till en heltidsanställning. Har du exempelvis haft en anställning på halvtid i två år räknas det om till ett års heltidsarbete.

 • Jag har arbetat i 1 år och 9 månader med ett grupp 1-arbete. Vilken meritpoäng får jag för det?

  Om du har arbetat i 1 år och 6 månader med ett grupp 1-arbete får du 27 meritpoäng. För att nå upp till nästa nivå, 30 meritpoäng, måste du ha arbetat i minst 2 år. Du får alltså inte proportionerligt antal meritpoäng för den tid du har arbetat.

Tillbaka till toppen