Studiemeriter

 • Hur vet jag om en kurs som jag tänker läsa, eller har läst, hör till grupp 1 eller grupp 2?

  Bedömning av vilken grupp en kurs tillhör görs först när ansökan kommit in till Notariekanlsiet. I vissa fall kan man behöva studera kursplan med mera för att kunna avgöra om kursen är en juridisk kurs eller en icke juridisk kurs relevant för domstolsjobb (grupp 1) eller inte (grupp 2).

   

  Läs gärna mer om värdering av studiemeriter  så ser du ungefär hur bedömningen görs.

 • Hur styrker jag på bästa sätt de kurser jag vill åberopa som sidomeriter i min ansökan?

  Skriv upp de aktuella kurserna under rubriken "Övriga studiemeriter" i din ansökan. Markera sedan dessa kurser tydligt på de intyg du bifogar, exempelvis Ladok-utdrag.

 • Hur översätts utländska betyg?

  För att kunna översätta utländska betyg måste du bifoga

  1. uppgift om vilka betyg som du har fått i utlandet 
  2. vilken betygsskala som tillämpades på det utländska universitetet

  Om nämnda underlag inte finns med, räknar Domstolsverket betyget som B. ECTS-betygen översätts enligt följande: A och B = AB, C = Ba samt D och E = B.

 • Hur styrker jag mina utländska studier?

  Skicka med det underlag du har fått från det utländska universitetet där betygen och den använda betygsskalan på kurserna du har läst framgår. Detta behöver du också göra om du har valt att lägga in dina utlandsstudier i din examen eftersom de utländska betygen inte framgår av examensbeviset.

 • Jag har en utländsk examen och ett utlåtande från Högskoleverket om att min examen motsvarar en svensk juristexamen. Kan jag ansöka om notarieanställning då?

  Ett utlåtande från Högskoleverket om att en examen är att jämställa med en svensk juristexamen är inte tillräckligt för att man ska kunna ansöka om notarieanställning. Det krävs en svensk juristexamen, vilket framgår av 1 § notarieförordningen (1990:469).

 • Jag har studerat extra kurser om 110 hp i grupp 1, vilken meritpoäng får jag då?

  Om du har studerat extra kurser om 90 hp i grupp 1 får du 27 meritpoäng. För att nå upp till nästa nivå, 30 meritpoäng, måste du ha studerat minst 120 hp. Du får alltså inte proportionerligt antal meritpoäng för de högskolepoäng som du har studerat.

Tillbaka till toppen