Studiemeriter

 • Hur vet jag om en kurs som jag tänker läsa, eller har läst, hör till grupp 1 eller grupp 2?

  Bedömning av vilken grupp en kurs tillhör görs först när ansökan kommit in till Notariekanlsiet. I vissa fall kan man behöva studera kursplan med mera för att kunna avgöra om kursen är relevant för domstolsjobb (grupp 1) eller inte (grupp 2).

   

  Läs gärna mer om värdering av studiemeriter  så ser du ungefär hur bedömingen görs.

 • Hur styrker jag på bästa sätt de kurser jag vill åberopa som sidomeriter i min ansökan?

  Skriv upp de aktuella kurserna under rubriken "Övriga studiemeriter" i din ansökan. Markera sedan dessa kurser tydligt på de intyg du bifogar, exempelvis Ladok-utdrag.

 • Hur översätts utländska betyg?

  För att kunna översätta utländska betyg måste du bifoga

  1. uppgift om vilka betyg som du har fått i utlandet 
  2. vilken betygsskala som tillämpades på det utländska universitetet

  Om nämnda underlag inte finns med, räknar Domstolsverket betyget som B. ECTS-betygen översätts enligt följande: A och B = AB, C = Ba samt D och E = B.

 • Hur styrker jag mina utländska studier?

  Skicka med det underlag du har fått från det utländska universitetet där betygen och den använda betygsskalan på kurserna du har läst framgår. Detta behöver du också göra om du har valt att lägga in dina utlandsstudier i din examen eftersom de utländska betygen inte framgår av examensbeviset.

Tillbaka till toppen